LOGIN CANVAS

Over stichting Kunstacademie Friesland

ANBI status voor Kunstacademie Friesland

 

Als een ANBI (algemeen nut beogende instelling) een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen.

 

Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

 

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. De Stichting Kunstacademie Friesland en heeft een Culturele ANBI status verworven.

 

verder lezen

ARCHIEF

ORGANISATIE

 

Naam instelling

Stichting Kunstacademie Friesland

 

RSIN

857295330

 

Bezoekadres:

Schrans 44

8932 NE Leeuwarden

 

Doelstelling

Het geven van kunstopleidingen en cursussen aan amateurs en kunstenaars (in opleiding);  en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Beleidsplan

Kunstacademie Friesland wil iedereen, van beginner tot vergevorderde professional – de mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen in de beeldende kunsten. Echter, het belang van Kunstacademie Friesland strekt veel verder dan de individuele cursist of student. Het primaire doel van Kunstacademie Friesland is het creëren van een kunstzinnig, professioneel, artistiek klimaat. Een klimaat dat een degelijke kunstontwikkeling mogelijk maakt, voor zowel reeds gevorderde professionals, als ook beginners en alles ertussen in. Door het brede aanbod en de professionele docenten, kan beeldend talent in Fryslân tot wasdom komen.

Een dergelijk artistiek klimaat voorkomt vlucht van (jong) talent en zorgt ervoor dat (startende) professionele kunstenaars meer mogelijkheden krijgen om in hun inkomen te voorzien en in en vanuit Fryslân te (blijven) werken. Op dit moment zijn er 35 beeldend kunstenaars als docent aan de aan de academie verbonden. Hun aanwezigheid draagt bij aan een inspirerende omgeving, waarin ze in de samenwerking met studenten, cursisten en collega’s uit andere disciplines tot vernieuwing komen.

 

Samengevat, heeft Kunstacademie Friesland de volgende doelstellingen:

1. Wij bieden iedereen, van beginner tot vergevorderde professional, de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in de beeldende kunsten.

2. Wij dragen bij aan een inspirerend en stimulerend cultuurklimaat, waarin vernieuwing door samenwerking centraal staat.

3. Wij bieden (startende) professionele kunstenaars mogelijkheden om in en vanuit Fryslân te (blijven) werken.

 

Naam en functie bestuurders

Mw. Froukje Hernamdt, voorzitter

Dhr. Ivo van der Meer, secretaris

Dhr. Gerrie Meelker, penningmeester

 

Beloningsbeleid

De Stichting Kunstacademie Friesland heeft geen uitzonderlijk beloningsbeleid. De beloning beperkt zich tot een salaris dat medewerkers en de directeur ontvangen voor het werk dat zij verrichten. Het salaris van de directeur bedraagt 1851,85 euro per maand. De Raad van Toezicht ontvangt geen financiële vergoeding voor hun inspanningen. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

Activiteiten

Alle activiteiten (cursussen/workshops/vakopleiding) zijn te vinden op de site www.kunstacademiefriesland.nl.

 

Financiële verantwoording

 

Beginbalans gepubliceerd omdat er nog geen volledig boekjaar is van de stichting.

 

 

 Comité van aanbeveling van kunstacademie FrieslandDe leden van het Comité van aanbeveling van Kunstacademie Friesland, dragen het initiatief een warm hart toe en verbinden hun naam aan de ontwikkeling van de Kunstacademie. Het Comité heeft als doel om de nieuwe, onbekende kunstacademie, cachet te geven, het draagvlak te vergroten en de academie een gezicht te geven. Voor het Comité van aanbeveling geven personen vanuit diverse geledingen van Friesland hun vertrouwen voor de nieuwe Kunstacademie Friesland:Jannewietske de Vries, ex-gedeputeerde van Cultuur provincie Fryslân, directeur Floriade BV;Tom van Mourik, burgemeester van Menameradiel;Germa van Heerbeek, directeur Kunstuitleen Friesland;Hester Witteveen, bestuurslid Keunstwurk.

 

Stichting Kunstacademie Friesland is een (CRKBO geregistreerde) instelling voor Kunstonderwijs, waar iedereen zich kan aanmelden voor de vijfjarige vakopleiding, cursussen of workshops op het gebied van tekenen, schilderen, druktechnieken, fotografie, 3D etc. (Voor de Vakopleididing geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.)

 

Het cursus- en workshopaanbod en het programma voor de jaarlijkse Zomeracademie Friesland wordt ruim vòòr de aanvang van het seizoen gepubliceerd op deze website en via brochures.

Op deze site vindt u dus informatie van het jaaraanbod, en dus ook informatie over cursussen/workshops die al geweest zijn (en waarvoor u zich dan dus niet meer kunt opgeven). U kunt ons natuurlijk altijd bellen wanneer u vragen hebt of over het komende seizoen.

 

IBAN NL81 RABO 0301873461 BIC RABONL2U

INSCHR  KVK: 68085826